Vad är TKM?

Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) är en bra medicinsk kunskap från över 4000 år av observation, undersökning och klinisk erfarenhet. TKM har utvecklats som en empirisk vetenskap och dess teorier och behandlingar har varit flera gånger i bruk och förfinats under denna långa tid.

De grundläggande principerna för TKM

Yin och Yang
Yin och Yang är en viktig och grundläggande begrepp i TKM. TKM ser kroppen i form av Yin och Yang aspekter. det hälsosamt tillstånd kännetecknas av en dynamisk balans mellan Yin och Yang aspekter av kroppen och, underförstått, är en ohälsosam tillstånd som kännetecknas av en viss obalans mellan Yin och Yang i kroppen.

Fem Elementen
De fem elementen uppstod från observation av de olika grupperna av dynamiska processer, funktioner och egenskaper i naturen: vatten, eld, trä, metall och jord.

Zang Fu Systemet
Termen Zang Fu är ett samlingsnamn för de olika Yin och Yang organ som identifierats i TKM. En Yin orgel kallas Zang och Yang organ kallas en Fu. Varje organ anses ha sina egna funktioner, men dessa funktioner har en betydligt större räckvidd än det rent fysiologiska funktioner som beskrivs i västerländsk medicin.

Orsaken till Disharmoni
TKM delar orsaken till disharmoni i tre huvudområden: Interna orsaker, yttre orsaker och diverse orsaker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *