Hur zonterapi fungerar?

Trots att den vetenskapliga forskningen inte har kunnat bevisa hur zonterapi fungerar, kan begreppet cellminne- hjärnans sätt att lagra och återhämta information erbjuda en användbar och trovärdig förklaring. Eftersom hjärnan lagrar all våra upplevelser kommer den också ihåg det som bevisligen har förändrats och saker som vi tror att vi har glömt.

Av den anledningen upplever människor som har förlorat någon del av kroppen ofta fantomsmätor där kroppsdelen en gång satt, andra kan under hypnos ibland minnas traumatiska men till synes bortglömda händelser i det förflutna. Det tyder på att fysiska sjukdomar också kan lämna efter sig minnen av inflammation, spänning och blockering i hjärnans celler.

I zonterapin visar sig blockeringar i kroppen i form av ömma relfexpunkter. När dessa stimuleras sänder nervsystemet ett nytt, korrekt meddelande till hjärnan. Efter upprepade behandlingar förändras cellminnet och kroppens funktion återställs. Samtidigt försvinner ömheten i de berörda reflexpunkterna.

Zonterapi är en holistisk behandlingsform som åtgärdar orsaken till hela kroppens obalans och inte bara dämpar smärtan med läkemedel eller tar bort den sjuka kroppsdelen med ett kirurgiskt ingrepp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *