Trots att den vetenskapliga forskningen inte har kunnat bevisa hur zonterapi fungerar, kan begreppet cellminne- hjärnans sätt att lagra och återhämta information erbjuda en användbar och trovärdig förklaring. Eftersom hjärnan lagrar all våra upplevelser kommer den också ihåg det som bevisligen har förändrats och saker som vi tror att vi har glömt. Av den anledningen […]

Zonterapi är en behandlingsform som sägs kunna bota sjukdomar i hela kroppen. Behandlingsformen har använts i tusentals år och härstammar ifrån Kina men används mycket i hela Asien.